VODOVOD GABROVKA

V letošnjem letu je predvidena izgradnja transportnega vodovoda od vodohrana Gabrovka do vodohrana Tihaboj in sanacija obstoječega vodohrana Rigelj ter izgradnja novega črpališča v vodohranu Rigelj na vodovodnem sistemu Gabrovka.