IMENOVANJE DIREKTORJA KSP LITIJA D.O.O.

Nadzorni svet KSP Litija d.o.o. obvešča, da je na podlagi določil 17. člena notarskega zapisa Družbene pogodbe, opr.št. SV 1006/2017 z dne 13.12.2017,  s sklepom skupščine  z dne 13.2.2019, imenovan za direktorja za mandatno obdobje  štirih (4)  let, Roman Ciglar, dipl.inž.str.

                                                                                     Predsednik NS KSP Litija d.o.o.

                                                                                     Martin Hostnik, dipl.inž.str.

IZVAJANJE OBVEZNE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE

Skladno z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/16) sta občini Litija in Šmartno pri Litij, v svojih odlokih o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe (Uradni list RS št. 27/2018 in št.72/2018), za izvajalca določili Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

več na povezavi …

PRAZNENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN DO 50 PE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. z januarjem 2019 uvaja redno prevzemanje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanje MKČN, najmanj enkrat na tri leta in mesečni obračun omenjenih storitev.

več na povezavi …

 

OBVESTILO UPORABNIKOM STORITEV GJS ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
KOLIČINE ZBRANIH, ODLOŽENIH IN ZARAČUNANIH KOMUNALNIH ODADKOV V LETU 2018

sledi povezavi …

 

 

SMS OBVEŠČANJE!

Če želite, da vas o moteni oskrbi s pitno vodo obveščamo s SMS sporočili, prosimo, da se prijavite na povezavi »SMS Obveščanje«! V času, ko bo oskrba s pitno vodo motena (prekinjena, zdravstveno neustrezna,…) vas bomo obvestili preko SMS sporočila na vaš telefon.

 

 

OBVESTILA O ZAPORAH, NA CESTAH KATERE VZDRŽUJE KSP LITIJA!

OBVESTILO O ZAČASNI POPOLNI ZAPORI JAVNE POTI TRINKAVS – MAMOLJ!

Več o zaporah glej “Obvestila o cestnih zaporah”!

OBVESTILA O PITNI VODI!

 

Preklic prekuhavanja iz vodovodnega sistema RIBČE Preklic prekuhavanja iz vodovodnega sistema GRILOVEC Prekuhavanja iz vodovodnega sistema VODICE

Več o oskrbi s pitno vodo glej “Obvestila o pitni vodi” za pretekla obvestila pa “Arhiv obvestil”!

 

Še vedno aktualne objave:

Ukrep količinske omejitve porabe pitne vode iz sistema GOLIŠČE (aktualna objava od 26.02.2016)

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
sredo med 13:00 in 17:00 uro
petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.