ČIŠČENJE KANALIZACIJE, ODVOZ IN GREZNIČNE GOŠČE IN BLATA TER NAROČILO ODVOZA!

sledi povezavi …

 

SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN ODTOKOV PRI IZVAJANJU PRVIH OPRAVIL!

Specialno vozilo za čiščenje kanalizacije in odtokov pri spiranju cestnega propusta!

ogled videa…

 

OBVESTILO – PREKUHAVANJE VODE IZ SISTEMA VODICE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo VODICE, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Vzrok za prekuhavanje je neskladni vzorec vode odvzet v okviru državnega monitoringa. 

Ukrep velja do preklica!

 

Povezava na dokument!   Navodila o prekuhavanju vode!

 

OBVESTILO – PREKUHAVANJE VODE IZ SISTEMA PRIMSKOVO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo PRIMSKOVO, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Vzrok za prekuhavanje je neskladni vzorec vode odvzet v okviru državnega monitoringa. 

Ukrep velja do preklica!

Povezava na dokument!   Navodila o prekuhavanju vode!

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Pretovorna postaja z zbirnim centrom
Širjava pri Ponovičah je 01.12.2016 prenehala z obratovanjem
.Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro

sredo med 13:00 in 17:00 uro

petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.

60 let KSP Litija
Ob 60 letnici obstoja podjetja KSP-Litija je bil posnet kratek film. Na njem
bivši in sedanji vodilni predstavniki podjetja predstavijo, kako je podjetje
nastalo in se skupaj z osnovnimi in dodatnimi dejavnostmi skozi čas spreminjalo!

SPREMEMBA NAČINA SPOROČANJA STANJA VODOMERA

Uporabnike storitve oskrbe s pitno vodo obveščamo, da sporočanje o stanju vodomera ni več možno preko telefona ali preko e-pošte stevci@ksp-litija.si. Od 1.1.2017 naprej je možno sporočanje o stanju vodomera preko internetne strani www.komunala.info, pisno preko pošte ali osebno na sedežu podjetja ob uradnih urah.     prikaži več …

 LETNI KOLEDAR ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Občini Litija in Šmartno pri Litiji, sta v letu 2015, zgradili Centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: CČN) za čiščenje komunalne odpadne vode. Lokacija CČN je na desnem bregu reke Save na vzhodnem delu Litijskega polja tik gorvodno nad sotočjem Save in Reke na parceli številka 280/2, k.o. Litija. CČN je mehansko biološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem, aerobno stabilizacijo blata, strojnim zgoščevanjem presežnega blata in sprejemom in obdelavo gošč iz greznic in blata iz malih čistilnih naprav.   prikaži več …

ZBIRANJE MALIH GOSPODINJSKIH APARATOV (MGA) IN BATERIJ
V družbi ZEOS, d.o.o.
so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na
področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE
Gospodarjenje z e-odpadki
in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran

s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu
projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih
baterij, med drugim tudi …
prikaži več …

ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (“EKOLOŠKI OTOK”) NA OBMOČJU OBČINE LITIJA IN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI!
prikaži več …