AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV V LETU 2016
nastalih v gospodinjstvih

 
Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2016.

Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v

letu 2016 lahko oddajali nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji:

Datum

Lokacija

Čas zbiranja

Torek, 20.09.2016

LITIJA – Graška Dobrava;
parkirišče Mercator

12.00 – 13.30

 

SPODNJI LOG – parkirišče Dornik

14.00 – 15.00

 

POLŠNIK – parkirišče pri
trgovini

15.30 – 16.30

 

LITIJA – Rozmanov trg; poleg
otroškega igrišča

17.00 – 18.00

Sreda, 21.09.2016

DOLE – parkirišče pri trgovini
KGZ Trebnje

8.00 – 9.00

 

GABROVKA – parkirišče med
trgovino in gasil. domom

9.30 – 10.30

 

JABLANICA – parkirišče pri
gasilskem domu

11.00 – 12.00

 

PRIMSKOVO – Gradišče – na
Kopačiji

12.30 – 13.30

 

KOSTREVNICA – parkirišče pri
gasilskem domu

14.00 – 15.00

 

ŠMARTNO – parkirišče pri
Osnovni šoli

15.30 – 16.30

 

ŠTANGARSKE POLJANE – parkirišče
pri gasil. domu

17.00 – 18.00

Četrtek, 22.09.2016

HOTIČ – parkirišče pri
gasilskem domu

9.00 – 10.00

 

VAČE – parkirišče pri gasilskem
domu

10.30 – 11.30

 

RIBČE – parkirišče pri stavbi
KS

12.00 – 13.00

 

KRESNICE – parkirišče pri
trgovini M-KGZ

13.30 – 14.30

 

JEVNICA – parkirišče pri
trgovini M-KGZ.

15.00 – 16.00

Kaj so nevarni odpadki iz gospodinjstev?

  • BARVE in barvam sorodne snovi: premazi za les in kovine, lepila, črnila, kartuše, tonerji,…
  • ČISTILA: jedka čistila, odstranjevalci madežev,…
  • ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, kapsule,…
  • JEDILNA OLJA IN MAŠČOBE: jedilna olja, masti,…
  • KEMIKALIJE: organska topila, kisline, baze, foto kemikalije,…
  • PESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem,…
  • KOZMETIKA: laki, barve za lase, spreji (prazne in polne tlačne posode), odstranjevalci laka,…
  • BATERIJE in AKUMULATORJI: gumbne, navadne, alkalne, Ni-Cd,…
  • FLUORESCENTNE CEVI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJEO ŽIVO SREBRO: varčne žarnice, toplomeri,…
  • EMBALAŽA ki vsebuje ostanke nevarnih snovi: plastična, kovinska, lesena, steklena,

Kako prepoznamo nevaren odpadek?
Nevarni odpadek ima eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Z izdelkom, ki ima na
embalaži eno ali več oznak, ki pove nevarnost, je potrebno po uporabi ravnati
skladno z določili o ravnanju z nevarnimi odpadki. Ne smemo ga odložiti v
zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov ampak ga moramo oddati ločeno. Prazno
embalažo od nevarnih snovi pa lahko odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom.


Nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih lahko oddamo tudi v zbirnem centru, na
sedežu javnega podjetja, v rednem delovnem času, kjer imamo nameščene ustrezne
zabojnike.