SMS OBVEŠČANJE!

Če želite, da vas o moteni oskrbi s pitno vodo obveščamo s SMS sporočili, prosimo, da se prijavite na povezavi »SMS Obveščanje«! V času, ko bo oskrba s pitno vodo motena (prekinjena, zdravstveno neustrezna,…) vas bomo obvestili preko SMS sporočila na vaš telefon.

 

 

UVEDBA QR KODE NA PLAČILNIH NALOGIH

Z aprilom uvajamo nov plačilni nalog s kodoQR (UPN QR). Koda vam omogoča hitrejši in sodobnejši način plačevanja preko mobilne banke, bankomatov, plačilnih avtomatov, ki so opremljeni s čitalci QR kode ter zmanjšuje možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih in preko mobilne banke.

SVETOVNI DAN VODA 2018 – NARAVNE REŠITVE ZA REŠEVANJE IZZIVOV Z OSKRBO Z VODO

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina za naša življenja ter vsako leto osvetli raznovrstne načine, kako lahko naš odnos do vode izboljšamo. Letos poteka v znamenju iskanja naravnih rešitev za reševanje izzivov z oskrbo z vodo v 21. stoletju. Iskanja bolj trajnostnih in stroškovno učinkovitih pristopov, ki bodo pomagali uravnovesiti vodni cikel in hkrati tudi zadovoljiti potrebe po vodi za vse večjo svetovno populacijo, …  sledi povezavi

 

LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA 

Kam z odpadnim jedilnim oljem? 

Odpadno jedilno olje, ki nastaja v kuhinjah nikakor ne sodi v straniščno školjko ali kuhinjski odtok, prav tako ga je prepovedano mešati z drugimi odpadki. Z odvajanjem v kanalizacijo, greznico ali neposredno v okolje lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojava malih glodavcev in težav na čistilnih napravah. En liter jedilnega olja pomeni obremenitev 19 PE.

Kaj storiti z odpadnim jedilnim oljem, ki vama je ostal v ponvi – sledi povezavi … 

 

 

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
sredo med 13:00 in 17:00 uro
petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.