OBVESTILO!

Obveščamo vas, da z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa do nadaljnjega na sedežu podjetja ni uradnih ur, osebni obiski strank niso mogoči

Blagajna podjetja ne obratuje!

Pogrebne slovesnosti se opravljajo v krogu najožjih sorodnikov!

Ukrep velja do preklica!

Za reševanje reklamacij in podajanje informacij smo vam na voljo:

  • preko elektronske pošte (info@ksp-litija.si),
  • preko navadne pošte (Ponoviška cesta 15, 1270 Litija)

IZVAJANJE DEL V ČASU IZREDNIH RAZMER!

Odvoz odpadkov se izvaja po letnem koledarju!

Odvoz kosovnih odpadkov po naročilu je prekinjen do preklica!

več na povezavi …

ODPADKE V GOSPODINJSTVIH Z BOLNIKI, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA COVID-19 SE LAHKO ODVRŽE IZKLJUČNO V POSODO ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE,

Odložijo se v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zaveže!

več na povezavi …

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA!

Obveščamo vas, da je bila z dnem 01.06.2019 podpisana, pogodba za opravljane izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija s podjetjem KSP Litija d.o.o. Na ta način je bila javna razsvetljava predana v upravljanje in vzdrževanje podjetju KSP Litija d.o.o.

več na povezavi …

 

 

 

Prijava napak na javni razsvetljavi Litija!

OBVESTILA O ZAPORAH, NA CESTAH KATERE VZDRŽUJE KSP LITIJA!

  NI AKTUALNIH CESTNIH ZAPOR!  

Več o zaporah glej “Obvestila o cestnih zaporah”!

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
sredo med 13:00 in 17:00 uro
petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.