NOVOLETNO VOŠČILO KOLEKTIVA KSP LITIJA!

 

PRIŽIG LUČK V LITIJI!

FOTO: Boris Doblekar

SOŽALNICA!

Spremenimo navado in namesto številnih sveč uporabimo sožalnico!

več na povezavi …

 

V torek, 5. 11. 2019, smo bili prisotni na podelitvi certifikatov Voda iz pipe, ki ga je organizirala Zbornica komunalnega gospodarstva. Sedaj smo ponosni lastniki certifikata Voda iz pipe in se zavedamo, kako pomembna dobrina je voda. S tem smo naredili pomemben korak k zmanjševanju količine odpadkov in ohranjanju naravnih virov.

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA!

Obveščamo vas, da je bila z dnem 01.06.2019 podpisana, pogodba za opravljane izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija s podjetjem KSP Litija d.o.o. Na ta način je bila javna razsvetljava predana v upravljanje in vzdrževanje podjetju KSP Litija d.o.o.

več na povezavi …

 

 

 

Prijava napak na javni razsvetljavi Litija!

 

OBVESTILO UPORABNIKOM STORITEV GJS ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
KOLIČINE ZBRANIH, ODLOŽENIH IN ZARAČUNANIH KOMUNALNIH ODADKOV V LETU 2018

na povezavi …

 

OBVESTILA O ZAPORAH, NA CESTAH KATERE VZDRŽUJE KSP LITIJA!

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE (KUNŠTOV MLIN-KOBILJEK-SAVA) OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE LITIJA – SAVA – MOST  

Več o zaporah glej “Obvestila o cestnih zaporah”!

OBVESTILA O PITNI VODI!     

 

Preklic prekuhavanja iz vodovodnega sistema VINTARJEVEC – VAS Preklic prekuhavanja iz vodovodnega sistema RAČICA – ŠTANGA Prekuhavanja iz vodovodnega sistema VODICE

Več o oskrbi s pitno vodo glej “Obvestila o pitni vodi” za pretekla obvestila pa “Arhiv obvestil”!

 

Še vedno aktualne objave:

Ukrep količinske omejitve porabe pitne vode iz sistema GOLIŠČE (aktualna objava od 26.02.2016)

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
sredo med 13:00 in 17:00 uro
petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.