OBVESTILO UPORABNIKOM STORITEV GJS ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

na povezavi …

SOŽALNICA!

Spremenimo navado in namesto številnih sveč uporabimo sožalnico!

več na povezavi …

 

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA!

Obveščamo vas, da je bila z dnem 01.06.2019 podpisana, pogodba za opravljane izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija s podjetjem KSP Litija d.o.o. Na ta način je bila javna razsvetljava predana v upravljanje in vzdrževanje podjetju KSP Litija d.o.o.

več na povezavi …

 

 

 

Prijava napak na javni razsvetljavi Litija!

 

OBVESTILO UPORABNIKOM STORITEV GJS ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
KOLIČINE ZBRANIH, ODLOŽENIH IN ZARAČUNANIH KOMUNALNIH ODADKOV V LETU 2018

na povezavi …

 

OBVESTILA O ZAPORAH, NA CESTAH KATERE VZDRŽUJE KSP LITIJA!

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE (KUNŠTOV MLIN-KOBILJEK-SAVA) OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE LITIJA – SAVA – MOST  

Več o zaporah glej “Obvestila o cestnih zaporah”!

 

OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji. 

Obratovalni čas v Litiji:
ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
sredo med 13:00 in 17:00 uro
petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:
torek med 8:00 in 12:00 uro,
četrtek med 12:00 in 16:00 uro
sobota med 8:00 in 12:00 uro.