OBRATOVANJA ZBIRNIH CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE

Pretovorna postaja z zbirnim centrom
Širjava pri Ponovičah
je 01.12.2016 prenehala z obratovanjem.


Posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko
oddajo v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija
in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275
Šmartno pri Litiji.

Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki
nastajajo v
vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji.

Obratovalni čas v Litiji:

ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro

sredo med 13:00 in 17:00 uro

petek med 12:00 in 16:00 uro.


Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:

torek med 8:00 in 12:00 uro,

četrtek med 12:00 in 16:00 uro

sobota med 8:00 in 12:00 uro.

dscn4045


prikaži več …

SPREMEMBA NAČINA SPOROČANJA STANJA VODOMERA

Uporabnike storitve oskrbe s pitno vodo obveščamo, da sporočanje o stanju vodomera ni več možno preko telefona ali preko e-pošte stevci@ksp-litija.si.

Od 1.1.2017 naprej je možno sporočanje o stanju vodomera preko internetne strani www.komunala.info, pisno preko pošte ali osebno na sedežu podjetja ob uradnih urah.            več na …

60 let KSP Litija

Ob 60 letnici obstoja podjetja KSP-Litija je bil posnet kratek film. Na njem
bivši in sedanji vodilni predstavniki podjetja predstavijo, kako je podjetje
nastalo in se skupaj z osnovnimi in dodatnimi dejavnostmi skozi čas spreminjalo!

LETNI KOLEDAR ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV


ZBIRANJE MALIH GOSPODINJSKIH APARATOV (MGA) IN BATERIJ
V družbi ZEOS, d.o.o.
so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na
področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE
Gospodarjenje z e-odpadki
in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran
s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu
projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih
baterij, med drugim tudi …
prikaži več …

ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (“EKOLOŠKI OTOK”) NA OBMOČJU OBČINE LITIJA IN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI!
Zemljevid je v izdelavi!prikaži več …